جغد آبی یعنی برای  یادگرفتن  تسلیم نشو ...!

جغد آبی توسط …

ابوالفضل عطاالله ( آرمین)

کارمند جغد آبی دیجیتال با عنوان ( مدیر عامل و بنیان گذار )

کانال های ارتباطی

ایمیل :
armin@digitalblueowl.com
تماس :
09308529600

رکسانا شفیعی

کارمند جغد آبی دیجیتال با عنوان ( مدیر بخش مارکتیگ و بنیان گذار )

کانال های ارتباطی

ایمیل :
roxana@digitalblueowl,com
تماس :
09308529600
error: Content is protected !!