بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط

بازاریابی پاسخ مستقیم شاخه خاص از بازاریابی است که برای کسب و کارهای کوچک مسیر ایجاد می‌کند و در بودجه کم،مزیت رقابتی دارد این نوع بازاریابی طراحی شده است تا اطمینان حاصل کنید که …

آیا واقعا به بازاریابی نیاز دارم؟

بسیاری از صاحبان کسب و کار خود را با این فکر فریب می‌دهند که اگر محصولشان عالی باشد بازار آن را خواهد خرید. شعار شما محصول را بسازید مشتریان می آیند طرح خوبی برای فیلم پدید می آورد ولی برای کسب و کار یک استراتژی وحشتناک است. این استراتژی پرهزینه با نرخ بالای شکست همراه است تاریخ پر از محصولاتی است که …